Screenshot 2020 05 28 at 15 00 39

Annonsere på NHI.no Pro

Nå leger og annet helsepersonell direkte på nett – akkurat når du trenger det.

Hva er NHI.no Pro – Norges klart største nettsted for helsepersonell

Screenshot 2020 05 28 at 14 34 53
Over 6000 leger og 150 000 sykepleiere og annet helsepersonell leser NHI.no Pro hver uke. Dette er lesere som er i researchmodus – de har kommet til oss for å lese om symptomer, diagnoser, behandling og medisinsk forskning.


Som du sikkert kjenner til, er NHI.no Norges klart største helsenettsted, med over 550 000 brukere hver uke. Av disse brukerne er over 150 000 helsepersonell. Disse blir tilbudt innholdet som ligger på NHI.no Pro.

Disse leserne kommer til innhold som er relevant for dem gjennom Google-søk, sosiale media, og ikke minst vårt nyhetsbrev for NHI.no Pro – med over 14 000 mottakere.

Lesere på NHI.no Pro blir tilbudt skreddersydd innhold for leger og helsepersonell, og de ser andre annonser enn øvrige lesere. Særlig er dette relevant for annonser fra legemiddelindustrien – men også andre aktører har helsepersonell som sin hovedmålgruppe.

På NHI.no Pro når du disse leserne når de har tid til fordypning, og motivasjon til å ta til seg informasjon som er fagmessig relevant for dem.

Hvorfor velger leger og helsepersonell NHI.no Pro?

Gjennom 20 år har NHI vært sentral i arbeidshverdagen for norske allmennleger.
Screenshot 2020 06 02 at 13 15 12
I brukerundersøkelser svarer leserne på NHI.no at vi er den mest troverdige kilden til informasjon om helse og sykdom. Altså skårer vi høyere enn offentlige kilder til lignende informasjon.

Hvorfor er det slik?

For å forklare det må vi over 20 år tilbake i tid, til da NHI lanserte vår første tjeneste: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Den digitale håndboka ble klekket ut og laget av en gruppe erfarne allmennleger – og håndboka skulle være et verktøy for allmennleger.

Sakte men sikkert vant ideen om et digitalt oppslagsverk for allmennleger terreng, og i dag bruker så godt som alle norske fastleger NEL daglig.

Etterhvert utviklet vi også e-læringskurs for sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter i kommunehelsetjenesten, laget av vår medisinske redaksjon. I dag bruker over 200 norske kommuner våre kurs i sitt kompetansearbeid.

Vi har altså en langvarig og tett relasjon til leger og helsepersonell, der de har brukt våre tjenester for å finne praksisrelevant kunnskap. Når de leser artikler på NHI.no og NHI.no Pro, så regner de med at innholdet holder samme høye nivå som innholdet i NEL.

Det har de rett i: Artiklene på "Pro" er skrevet av vår medisinske redaksjon, mens alle artikler på NHI.no er gått gjennom og godkjent av samme redaksjon. Professor i allmennmedisin (og grunnlegger av NEL) Terje Johannessen er ansvarlig redaktør for alle våre tjenester og nettsteder.

Med andre ord: Pro-leserne stoler på oss!

Hvem annonserer hos oss?

Hovedtyngden av våre annonsører er legemiddelselskaper som vil nå allmennleger/fastleger. De samme selskapene bruker også NHI.no når de vil nå pasienter og pårørende med informasjon.

I tillegg til legemiddelindustrien, har vi også annonsører innen blant annet stilling ledig, helseeiendom, utstyrsleverandører og offentlige aktører (blant annet Helsedirektoratet). Siden både spesialister og beslutningstakere i helsevesenet også leser NHI.no Pro, bruker noen annonsører oss for å nå disse målgruppene.

Til felles har annonsørene på NHI.no Pro at de vil nå en spisset målgruppe innen helsevesenet; de vil ha høy eksponering mot disse i forhold til pris; og de vil ha målbare resultater.


I tillegg får annonsørene også råd fra oss: Vi har et dedikert team som består av designer, markedsfører og data-analytiker, som fungerer som et in-house byrå. Dette teamet har mye innsikt om hvilket innhold som fungerer for vår målgruppe, og hva slags utforming av kampanjer og annonser som gir best effekt.

Vi kjenner terrenget annonsørene opererer i, vet hvor skoen trykker, og vet hvordan vi kommuniserer effektivt innenfor bransjens reklameregler.

Hvilke resultater kan du forvente?

Ingress ingress Ingress ingress Ingress ingress Ingress ingress
– Når garantert målgruppa
– Høye klikkrater
– Organisk trafikk – inkl direkte til ditt innhold direkte fra søk

Vil du vite mer?

Ta kontakt med en av våre erfarne annonseselgere!
Kristian Thanem Bjøru
Arvid Ervik NHI