Nhi no Pro portalen

Annonsere på NHI.no Pro

Nå leger og annet helsepersonell direkte på nett – akkurat når du trenger det.

Annonsører om NHI.no Pro

Åsa Renhult

Nordic Marketing Manager - Navamedic

Vi ser inte någon annan partner i Norge som kan leverera ett helhetskoncept på det sättet NHI arbetar.

Samarbetet med NHI genomsyras av hög effektivitet och snabbhet i projekt, djup medicinsk kunskap och stor kännedom inom målgruppsanalys samt engagerande kreativitet!

Resultaten i de kampanjer vi investerat i har haft en tydlig mätbarhet som båda parter haft nytta av i optimering och framtida satsningar. Vi har både arbetat med mindre, avgränsade målgrupper och mot bredare massor med fina resultat.

NHI erbjuder en hög kompetens och kännedom inom målgruppsanpassad kommunikation som fungerar i det medie som är köpt. Annonsteamet är snabba ock används med fördel när tid och resurser inte finns att tillgå internt. NHI har ett strukturerat arbetssätt med en tydlig process och kontaktytor vilket gör det enkelt att driva kampanjer från A till Ö.

Kompetensen inom bolaget är bred och täcker många områden, exempelvis inom design, digital kompetens och projektledning men även kunskap på djupet då många produkter kräver specifik insikt inom avgränsade områden.

NHI har en väl inarbetad position på den norska marknaden kopplat till de målgrupper de önskar nå, där vi inte ser någon annan partner som kan leverera ett helhetskoncept på det sättet NHI arbetar. De har hög lojalitet bland både kunder och de målgrupper till vilka de riktar sig, vilket gör det till en portal med hög relevans och aktualitet som håller över tid!

I vårt samarbete med NHI vill vi speciellt lyfta att det genomsyras av goda personliga relationer, vi har roligt tillsammans med hög professionalism i botten som gör att det aldrig känns slentrian. Engagemang är ett annat ord som väl beskriver NHI som organisation och genomsyrar alla kontaktytor vi har!

Knut Bergwitz-Larsen

Brand and Customer Manager - Takeda

NHI viser en genuin interesse for kompetanseoverføring fra industri til klinisk praksis, med høyt faglig innhold og faglig integritet.

NHI er løsningsorientert og raske med å gi kvalifiserte råd og tilbud mot spesifiserte målgrupper. Både digitale annonser og artikler gjennom nyhetsbrev har generert god trafikk inn til våre produktsider, samtidig som artiklene alene har blitt godt lest.

Samarbeidet med annonseteamet til NHI gir oss mer målrettede kampanjer hvor målgruppen er mottakelig for legemiddelinformasjon innenfor gitte temaområder.

Vi får gode råd i planleggingsfasen, og alltid en positiv og løsningsorientert innstilling. NHI viser et tydelig ønske om at kunden skal få best mulig effekt av kampanjen. Resultatet måles og rapporteres i forhold til relevant benchmarking. Det er tydelig at teamet i NHI har god kompetanse på regelverk og form og innhold ut mot sine lesere. Samtidig har de evne til å sette seg inn i problemstillinger, innhente informasjon og lage gode artikler med fagpersoner.

Annonsering gjennom NHI er mer treffsikker enn klassiske tidsskrifter som treffer bredt i målgruppen. NHI gir mulighet til å skreddersy budskap til spesifikke mottakere og gir større fleksibilitet i forholdt til ønsket effekt. Formatet gir mulighet til klassisk merkevarebygging, invitasjoner til webinarer eller relevante faglige artikler. Det er lett å anbefale NHI som et annonsemedium.

NHI viser en genuin interesse for kompetanseoverføring fra industri til klinisk praksis, med høyt faglig innhold og faglig integritet

Kjartan Bergin

Marketing Leader - Eli Lilly

NHI tilbyr en bredde i muligheter for markedsføring, og er innovative og nysgjerrige.

Samarbeidet med NHI oppleves veldig bra. Det er fleksibelt og ryddig, og vi har gode diskusjoner i forkant av kampanjer for mest mulig return of investment.

Vi er godt fornøyde med resultatene av kampanjene vi har kjørt med NHI, det samsvarer med forventninger gitt i forkant. NHI leverer også gode rapporter og analyser i etterkant.

NHI bidrar til gode diskusjoner om hva som kan fungere ut i fra hvem vi ønsker å nå, samt hva vi ønsker å kommunisere. Kompetansen i teamet er veldig høy, og vi er avhengig av disse møtene i forkant (og underveis) for å optimalisere kampanjene. De har lang erfaring og er villige til å strekke seg litt ekstra for å teste nye ting. De er også gode til å spille inn forslag om hvordan ting kan endres eller gjøres bedre.

Prosessene er oversiktlige og ryddige, og de byr på god kunnskap, og er åpne om hvilke målgrupper og kunder man når best. De tilbyr en bredde i muligheter for markedsføring, og er innovative og nysgjerrige. Jeg setter særlig pris på oppfølgingen, og gode diskusjoner før kampanjer og underveis.

NHI.no Pro – Norges klart største nettsted for helsepersonell

Illustrasjon leger
Nærmere 20 000 leger og 200 000 sykepleiere og annet helsepersonell leser NHI.no Pro hver uke. Dette er lesere som er i researchmodus – de har kommet til oss for å lese om symptomer, diagnoser, behandling og medisinsk forskning.

Som du sikkert kjenner til, er NHI.no Norges klart største helsenettsted, med rundt 600 000 brukere hver uke. Av disse brukerne er om lag 35 prosent helsepersonell, og 70 prosent av disse oppgir at de søker informasjon angående en pasient. Brukere som er helsepersonell får tilbudt innholdet som ligger på NHI.no Pro.

Microsoft Teams image
Disse leserne kommer til innhold som er relevant for dem gjennom Google-søk, sosiale media, og ikke minst vårt nyhetsbrev for NHI.no Pro – med over 17 000 mottakere.

Lesere på NHI.no Pro blir tilbudt skreddersydd innhold for leger og helsepersonell, og de ser andre annonser enn øvrige lesere. Særlig er dette relevant for annonser fra legemiddelindustrien – men også andre aktører har helsepersonell som sin hovedmålgruppe.

På NHI.no Pro når du disse leserne når de har tid til fordypning, og motivasjon til å ta til seg informasjon som er fagmessig relevant for dem.

Hvorfor velger leger og helsepersonell NHI.no Pro?

Bilde troverdighet
Gjennom 20 år har NHI vært sentral i arbeidshverdagen for norske allmennleger.

I brukerundersøkelser svarer leserne på NHI.no at vi er den mest troverdige kilden til informasjon om helse og sykdom. Vi skårer altså høyere enn offentlige kilder til lignende informasjon.

Hvorfor er det slik?

For å forklare det må vi over 20 år tilbake i tid, til da NHI lanserte vår første tjeneste: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Den digitale håndboka ble klekket ut og laget av en gruppe erfarne allmennleger – og håndboka skulle være et verktøy for allmennleger.

Sakte men sikkert vant ideen om et digitalt oppslagsverk for allmennleger terreng, og i dag bruker så godt som alle norske fastleger NEL daglig.

Etterhvert utviklet vi også e-læringskurs for sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter i kommunehelsetjenesten, laget av vår medisinske redaksjon. I dag bruker over 200 norske kommuner våre kurs i sitt kompetansearbeid.

Vi har altså en langvarig og tett relasjon til leger og helsepersonell, der de har brukt våre tjenester for å finne praksisrelevant kunnskap. Når de leser artikler på NHI.no og NHI.no Pro, forventer de at innholdet holder samme høye nivå som innholdet i NEL.

Det har de rett i: Artiklene på "Pro" er skrevet av vår medisinske redaksjon, mens alle artikler på publikumsportalen, NHI.no, er gått gjennom og godkjent av samme redaksjon. Professor i allmennmedisin (og grunnlegger av NEL) Terje Johannessen er ansvarlig redaktør for alle våre tjenester og nettsteder.

Med andre ord: Pro-leserne stoler på oss!

Hvilke resultater kan du forvente?

For annonsører hos er det essensielt at vi kan vise at vi når målgruppene kampanjene skal nå. Gode klikkrater, høy lesetid og "gratis" organisk trafikk er noe av det dere får hos oss. I tillegg tilbyr vi rådgivning og en service som er unik i bransjen.

Målgrupper:
Gjennom leserundersøkelser vet vi at rundt 20 000 leger er innom NHI.no Pro hver uke. Av disse er om lag 7000 allmennleger, og 13 000 med annen spesialisering.

Nyhetsbrevet "NHI.no Pro" når ut til over 17 000 mottakere (HCP), to ganger i uka. Her når vi blant annet 4 300 allmennleger, og mer enn 3000 spesialister.

Med andre ord: Hos oss er du garantert å nå målgruppa du skal kommunisere med!

KPIs:
I tillegg til å sikre at man når riktig mottaker, er det viktigste målet for enhver annonsør er "hvor mange har jeg nådd med budskapet mitt"? For de fleste av annonsørene hos oss koker dette ned til "hvor mange har lest artikkelen vår?"

I dag velger de fleste annonsører å ha innholdsmarkedsføring i form av promoterte artikler på NHI.no Pro. (Også kjent som advertorials, content marketing, native advertising, og så videre.)

I 2021 hadde vi 156 000 sidevisninger av annonsørinnhold på NHI.no Pro. Lesetida – tida leserne brukte på hver side i gjennomsnitt – er på skyhøye 1 minutt, 41 sekunder. For den som ikke er særlig kjent med gjennomsnittlig lesetid; sjekk hva dette tallet er på egne nettsider. Dere vil antakelig bli overrasket! Høy lesetid er en god indikator på at man har truffet målgruppa med innholdet man presenterer.

Klikkrater på bannere (CTR) er en annen viktig KPI for annonsører. Bannerne på NHI.no Pro har en gjennomsnittlig klikkrate på 0,20 prosent. Til sammenligning er gjennomsnittlig CTR på annonsebannere som leveres via Google-plattformen 0,05 prosent.

Rådgivning og tilrettelegging

Vårt mål er at annonsørene skal lykkes med sine kampanjer. Vi bidrar med vår lange erfaring med kommunikasjon mot målgruppa og bransjespesifikk innsikt, i tillegg til teknisk og designmessige bistand.

For mange annonsører er vi en "one-stop-shop": Annonsørene tar kontakt med oss når de skal markedsføre produktet sitt, og sammen finner vi ut:

  • Hva er riktig budskap og vinkling mot målgruppa?
  • Hvordan når vi målgruppa best? Gjennom nyhetsbrev, bannerannonser på siten, retargeting på Facebook
  • Hvilket format skal vi bruke? Intervju, faktaartikkel, flytdiagram, video, quiz, eller kanskje et lite nettkurs
  • Hvem skriver/lager innholdet?
I tillegg bidrar vi med utforming av bannere, figurer og illustrasjoner.

I en del tilfeller blir det diskusjon om hva som er innenfor bransjeregelverket, og hva som ikke er det. Siden vi publiserer (og helt eller delvis utformer) 30-40 kampanjer i året, er dette noe vi forholder oss til hver dag, og derfor er drillet på. Vi opplever at mange brand managere og andre får god støtte hos oss når det gjelder regelverket.

(Alle som jobber med annonser hos oss har selvsagt gått gjennom LMIs kurs i bransjereglene.)


Optimalisering og rapportering
For oss er ikke jobben over når kampanjen blir publisert. Hver uke går vi gjennom alle kampanjer, og vurderer om hver enkelt presterer optimalt, eller om det er endringer som trengs å gjøres; med design, bannertekst, i artikkel, eller med plasseringer.

Særlig oppmerksomme er vi der annonsøren selv lager bannere, da vi har statistikken med oss: Bannerne vi lager for annonsørene presterer jevnt over vesentlig bedre enn bannere som kommer fra annonsøren/annet byrå. (Dette handler nok både om at vi kjenner konteksten bannerne blir sett i, som det handler om bransjespesifikk reklamekompetanse.)

Når kampanjer er sluttført, leverer vi en grundig sluttrapport, som har alle data dere trenger for å vurdere resultatene og sammenligne dem med andre kampanjer. Ikke minst skal sluttrapportene gjøre det lett å kommunisere resultater videre til andre stakeholders.

Vi gjennomfører også et oppsummeringsmøte, der vi vurderer resultatene sammen, og tolker tallene der det trengs.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med en av våre erfarne annonseselgere!
Kristian Thanem Bjøru
Arvid Ervik NHI